AMACIMIZ:

Sözlükler; "Kitap"ı bir araya getirilmiş, basılı ya da yazılı yaprakların tümü olarak tanımlar. İnsanlık tarihi 

boyunca taş tabletlerden dijital tabletlere kadar, neyin üstüne, neyle ve ne şekilde yazılmış olursa kitap, insanlık 

ve uygarlık demektir...

Harf olur, rakam olur, nota olur, çizgi olur, resim olur, fotoğraf olur; bilgileri, duyguları, melodileri, görüntüleri, 

kişilerden kişilere, toplumlardan toplumlara, nesillerden nesillere aktarır; hatta kabartı olup görmeyenlerin 

parmak uçlarında göz olur...

Ve nihayet kitap, toplumların, ulusların uygarlık seviyelerinin ölçüsü olur...

İşte bu nedenle; İlgi Kültür Sanat Yayıncılık seviyeli ve özgün eserler sunmakla, kitap okuma zevkine katkıda 

bulunarak, toplumumuzun uygarlık seviyesini arttırmayı amaçlamaktadır.

 

YAYIN İLKEMİZ:

Biliyoruz ki; insanlığın en büyük düşmanı bağnazlıktır. Bağnazlığın harcı da ön yargılardır. O nedenle yayın 

ilkemiz, yaşamın bütün renklerinin tadına varabilmek için, ön yargıları aşarak, tüm fikirlerin yer bulabileceği bir 

fikir arenası olmaktır.

 

VİZYONUMUZ:

İlgi Kültür Sanat Yayıncılık; binlerce yıllık insanlık tarihi ve uygarlığı ile bu uygarlığın ayrılmaz bir parçası olan 

yine binlerce yıllık Türk kültürünün paha biçilmez mirasına sahip çıkarken, Cumhuriyetimizin temel değerlerini 

benimser.

Yayınevi'miz; insanların dinlerine, dillerine, renklerine, ırklarına ve cinsiyetlerine bakmadan, insanlığa kattıkları 

ve katacakları "eser"leriyle ilgilenir.

 

REFERANSLARIMIZ:

Yaptıklarımız, yapacaklarımızın teminatıdır. Referanslarımız da, yüzlerce basılı eserimiz, kültür ve sanat 

yaşamına kazandırdığımız yeni yazarlar ve her biriniz bizim için çok değerli olan siz okuyucularımızdır...