Sonucu Daralt
Yayıncı Kategori
Yayıncı
Eser Sahibi
Sıralama : Göster :
Toplam 436 kayıt bulunmuştur Gösterilen 420-440 / Aktif Sayfa : 22
Zekâ, bireylerin gizli güçlerini ve onların başarılı olabilecekleri farklı alanlarını tesbit edip, o alanda kendini göstermesini ve yoğunlaşmasını sağlamak için kullanılır. Her birey kendi zekâsını arttırma ve geliştirme yeteneğine sahiptir. Bu egzersizlerle şunlara sahip olabilirsizin: Öğrendiğiniz bilgilerin kalıcı hafızaya yerleşmesi daha kolay olacaktır. Öğrenme hızınız aratacaktır. Hafızanız bu tip düşünmeyi gerektiren sorularla uğraştıkça, eskisinden daha güçlü olacaktır. Ezber gücünüz artacaktır. Hay
Çocukken dinlenen ve okunan masallar, düşünce gücünün artmasını sağladığı gibi, zor durumlarla başa çıkma becerisini de kazandırmaktadır. Düşünce gücü, aynı zamanda hayal gücünün ve mantık sistemlerinin çalışmasına fırsat tanımaktadır. Masal kahramanlarının zorlukların üstesinden gelmek için olaylar ve güçlükler karşısında göstermiş oldukları sabır, cesaret ve problem çözme yetenekleri çocuklara iyi örnek teşkil etmektedir. Ayrıca masallarda kullanılan dil, kelimeler ve farklı üslûplar, çocukların dil geliş
Tükendi
İstanbul´un kendi mimarisine şehir estetiği konusunda kimliğini yeniden kazandıran insandır Çelik Gülcrsoy... Gülersoy´un İstanbul´un tarihsel-mimari dokusunu yenileme yolundaki çalışmaları, yapıtları onun adını daha yaşarken bir İstanbul Efsanesine dönüştürmüştür. Ancak bütün hayatını İstanbul´a adayan Gülersoy´un yaşam öyküsüyle, bu dünyanın en güzel şehrine kazandırdıkları konusunda N. Özlem Çuhadar´ın araştırması Çelik Gülersoy konusunda ilk olma özelliği taşıyor. Yazar kitabında, Gülersoy´un hayat hika
Tükendi
Mehmet Tevfik Efendi (Malatya) , Biz Kanun-ı Esasi ile evimizin temelini attık. Fakat bununla iş bitmiyor, odalar yapmak, duvarlar örnek lazım.. Bizim Kanun-i Esasi dediğimiz bir evin temeli demektir. Temeli kurduk, fakat yalnız temel ile iş olmaz (iş bitmiyor). Biz ev yaptıracağız diyoruz. Ondan sonra onun duvarları yapılacak, odalara taksim olunacak. Bizde hala ne duvar yukarı kalkmıştır (örülmüştür), ne kapı açılmıştır. Bu Kanun-ı Esası dediğimiz bir cetvelden ibarettir. Hülasa-i kelam ona müteferri (b
Tükendi
Troçkist İmparatorluk ABD´nin dünyada bugün sürekli tartışma konusu olan rolünü doğru anlama yolunda önemli bir deneme niteliği taşıyor. Bush yönetiminin 11 eylül saldırısından sonra, küresel dünya egemenliği amacıyla başlattığı savaşları komplo teorileriyle açıklamak yerine Amerikan İmparatorluğu´na yol gösteren Troçkist teori ve stratejilerin kaynağından yola çıkıyor. Sovyet Devrimi´nin liderlerinden ve 1940 yılında sürgünde yaşadığı Meksika´da Stalin´in katili tarafından kazmayla öldürülen Leon Troçki,
Nazmi Çelenkin bu araştırması, hedefinde ülkemiz Türkiyenin de çok önemli bir yer tuttuğu ABDnin yeni Ilımlı İslam projesini ilk kez derli toplu biçimde ele alıp geçmiş ve gelecek bağlamında değerlendiriyor. Türkiyenin AKPnin iktidarıyla paralel biçimde bütün İslam ve Batı dünyasında sürekli tartışılan Amerikan patentli İslam anlayışını jeopolitik, tarihsel, kültürel, oryantalistik ve Hıristiyanlıkla ilişkileri bağlamında sergileyen kitap bütün bu tartışmalara çarpıcı bir bakış açısı getiriyor. 11 Eylül sa
Tükendi
Kavimlerin sarsılması, bütün dünyanın korkması için doğmuş adam! Tuna kıyılarından Çin Seddine dek uzanan geniş imparatorluğun tek hükümdarı... Milleti adına, dünyanın hakimi olmak isteyen Büyük Hun Başbuğu... Eceli gelen, rahat yatağında da ölür diyerek düşmanları üzerine atılan yiğit savaşçı. Avrupa´yı yetim bırakan savaşlar tarihi onunla yazıldı... Ona, Flagellum Dei dediler: Tanrı´nın Kırbacı... Günaha batan Hıristiyanları cezalanırmak için Tanrı´nın gönderdiğine inanılan Attila´nın hayatı...
Tükendi
Emir Timur, yalnız Türk-İslam dünyasının büyük hükümdarlarından biri olmakla kalmayıp, tarihin kaydettiği en büyük cihangirlerden biridir. Timur 1336da Maveraünnehirde Semerkandla Belh arasında Keş kasabasında doğdu.1370te Maveraünnehir Hakimi Emir Hüseyinin ölümünden sonra Maveraünnehire tek başına hakim oldu ve Semerkanda gelerek tahta çıktı. Biz ki, Mülük-ı Turan Emir-i Türkistanız! diyen Emir Timur,35 senelik hükümdarlığı süresince yaptığı bütün savaşları kazandı. Çine ve Delhiye kadar bütün Asyayı; I
Tükendi
Gerçekte, Roma İmparatorluğu düştükten sonraki bin senelik hayatında Bizans´ın durmadan harabeye yuvarlandığı kolaylıkla zannolunur. Böyle düşünmek asla caiz değildir. Onu mahvedecek gibi görünen bunalımları çoğunlukla kıyas kabul etmez derecede parlak devirler ve ümit edilmeyen yeni doğuşlar takip etmiştir. Bu devirde, bir tarihçinin sözüne göre İmparatorluk, bu ihtiyar kadın, altın ve kıymetli taşlarla süslü bir genç kız gibi görünür. V1 ınci asırda, Justinyen devrinde, devlet, son bir defa, Roma´nın iyi
Bizim kanunumuz ister ki Padişahın atının göründüğü her yer daima hükmümüz altında bulunsun O kuvvet yıllarında Avrupalılar ondan, Muhteşem Süleyman . Muazzam Türk diye bahsediyorlardı. Sarayına gelen yabancı ziyaretçilerin, kavuğunun ipek tülbendinin kıvrımları arasında parıldayan mücevherlerle gözleri kamaşıyor, İbrahim, Yedikuleyi tıka basa dolduran hazinelerden bahsederken, bunlar kulak kesiyorlardı. Bununla birlikte, Süleymanın kimseye açmadığı bir irade ile, sessizce gerçekleştirmeye çalıştığı ideal
Tükendi
Türkiye’yi kurtaran, savaştan sonra da Türk Milletini yeniden dirilten Atatürk’ün ölümü, yalnız yurdu için değil, Avrupa için de büyük bir kayıptır. Her sınıf halkın O’nun ardından döktükleri içten gözyaşları, bu büyük kahraman ve modern Türkiye’nin Ata’sına değer bir görünümden başka bir şey değildir. - Winston Churchill- Sovyet Rusya Hariciye Nazırı Litvinof ile görüşürken kendisine onun fikrince bütün Avrupa’nın en kıymetli ve en ziyade dikkate değer devlet adamının kim olduğunu sordum. Bana Avrupa’n
Tükendi
Din insanların gıdasıdır. Dinsiz adam boş bir eve benzer. İnsana hüzün verir. Mutlaka bir şeye inanacağız. Bu dinlerin en sonuncusu elbette en mükemmelidir. İslâm dini hepsinden üstündür. Onun hak peygamber olduğundan şüphe edenler, şu haritaya baksınlar ve Bedir destanını okusunlar. Hz. Muhammed´in bir avuç imanlı rnüslümanla mahşer gibi kalabalık ve alabildiğine zengin Kureyş ordusuna karşı Bedir meydan muharebesinde kazandığı zafer, fâni insanların kârı değildir. Onun peygamberliğini
Tükendi
Sürgünlüğün tarihi, insanlığın tarihi kadar eskidir. Devlet otoritesinin tesisi için sürgünlük, tarihin her döneminde başvurulan bir yöntem olmuştur. Osmanlı ve Cumhuriyet devri Türk tarihinde de çok sık rastlanan bu durum, önemli problemleri de beraberinde getirmiştir. Elinizdeki bu kitap, Milli Mücadele´den 12 Mart yıllarına kadar Konya´ya gönderilen siyasi sürgünlerin serüvenini anlatmaktadır. Farklı farklı siyasi kavgaları olan bir dizi meşhur insanın ortak hikayesidir anlatılan. Hıfzı Veldet Velidedeoğ
Tükendi
Bu kitapta, Makedonya´daki Bulgar çetelerin yapısını ve çalışma yöntemlerini, Köylerde teşkil edilen komiteler ve halka reva gördükleri muameleyi, Coğrafyanın uzun zamandan beri kanayan yarası kiliselerin coğrafyadaki rolünü, Coğrafya´da Osmanlı askerlerinden ziyade, casusların çetelere karşı verdiği mücadeleyi okuyacak... Balkan milletlerinin 21. yüzyıl tarihinde yaşadığı acı tecrübe ve travmaları, Geleceği daha huzurlu kılmak için bu acı ve travma dolu tarihle yüzleşmeyi, Halkın arasında yaşanan ben v
Tükendi
Can Dündar diyor ki... Sevgililer Günü için Adnan Menderes-Ayhan Aydan aşkını ve onların ölü doğan bebekleriyle ilgili davayı kaleme alırken Yassıada dosyalarına girdim. ´Bebek Davası´nın tutanaklarını okudum. Bu ülkenin tarihinde böyle bir dönem olmasının utancını yaşadım. İğrendim, güldüm, kızdım, acıdım. - Sultan Abdülaziz´i tahttan indirmek için birleşen paşalar kimlerdi? - Prens Sabahattin´in topladığı Jön Türk Kongre´sine mali destek veren hangi devletti? - 31 Mart Vakası´nda isyancılar ne isti
Tükendi
Sen koyun olduktan sonra kasapa niye kızıyorsun? Kişinin esas düşmanı kendi cehaleti kendi bilgisizliğidir. Türkiye´de bugün siyaset yaptığını zanneden birçok kişi, aslında uygulanmakta olan kontrollü bir siyasetin piyonudur. Türkiye´de herkes ne olacak şu memleketin hali? der. Oysa bu memleketin bu hale gelmesinde hangi yanlışlıkları yapmışız, önümüzde hangi tuzaklar var, bunları hiç kimse sorgulamaz. Bu ülkede noksan olan tek şey, yanlış eğitim ve cehalet sebebiyle sorgulama ve yargılamanın yapılmayışıdır
Tükendi
Sıralama : Göster :
Toplam 436 kayıt bulunmuştur Gösterilen 420-440 / Aktif Sayfa : 22